Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do placu manewrowego przez działki o nr ewid.: 392/1, 279/3, 387/1, 387/2, 393/2"

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej