Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach: 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania"

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej