Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa worków foliowych z folii polietylenowej HDPE”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa worków foliowych z folii polietylenowej HDPE"

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej