Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zebranych surowców wtórnych”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zebranych surowców wtórnych"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej