„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

AKTUALNOŚCI

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie zał. 2
Oświadczenie zał. 3
Oświadczenie zał. 4
Oświadczenie zał. 5