„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

AKTUALNOŚCI

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty ciągnik

Opis przedmiotu zamówienia ciągnik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5