Przetargi

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m³ oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m³.”

1. Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy
3. Załacznik Nr 3- Oświdczenie o niepodleganiu wykluczeniu$
4. Załacznik Nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ_GK_Blazowa


Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ- ON (002)_WER Przetarg nieograniczony (002)
Załączniki Nr 1-4
Załącznik Nr 5 – Umowa- dostawa ON


Ogłoszenie przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS C360

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W PRZETARGU NA ZAKUP CIĄGNIKA C360 PROSIMY O SKŁADANIE OFERT WYŁĄCZNIE DROGĄ LISTOWNĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ


Protokół z unieważnienia postępowania na zadanie pn. "Sprzedaż ciągnika URSUS C360"

 

Protokół z unieważnienia postępowania


Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn.:" Sprzedaż ciągnika URSUS C 360"

Protokół z otwarcia ofert


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Ciągnika - URSUS C360

Ogłoszenie

Formularz ofertowy


Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

20191129115657276_0001


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia


Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

Wyjaśnienia do pytań ze SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie zał. 5

Oświadczenie zał. 4

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Opis przedmiotu zamówienia