Aktualności – archiwalne

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ- dot. zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

Wyjaśnienie SIWZ


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -cześć nr 5 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy u Myśliwskiej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych dla PSZOK w Błażowej""

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej"

Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalny w Błażowej przy ul. Myśliwskiej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej"

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy o nadzór inwestorski