Zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie SIWZ dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE”

AKTUALNOŚCI

Zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie SIWZ dot., przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa worków z foli polietylenowej HDPE"

1. Zmiana SIWZ
2. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia