Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m3”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu o poj. 34 m3 oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m3"

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej