Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o."

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej