Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini ładowarki wielofunkcyjnej dla potrzeb zakładu zagospodarowania odpadów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty