Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty