Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot., postępowania o zamówienie publiczne pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty