Wyjaśnienie SWZ – dot., zamówienia publicznego na zadanie: „Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SWZ - dot., zamówienia publicznego na zadanie: "Odbiór odpadów o kodach 19 12 12 i 15 01 02 w celu ich zagospodarowania"

1. Wyjaśnienie SWZ