Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SWZ dot. ogłoszonego zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o."

W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym na zadane: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści: „Szanowni Państwo, W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej”. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia przedmiotowe załączniki do niniejszego postępowania w wersji edytowalnej.

Załaczniki Nr 1 -5