Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot.: zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

Wyjasnienie SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia