Wyjaśnienie SIWZ – dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ - dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego"

Wyjaśnienie SIWZ
Formularz oferty