Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T”.

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie SIWZ dot., zamówienia publicznego pn.: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T".

Wyjaśnienie SIWZ