Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika – urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem”

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego ciągnika - urządzenia do prac komunalnych i pielęgnacyjnych wraz z osprzętem"

Wyjaśnienia do pytań ze SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie zał. 5

Oświadczenie zał. 4

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Opis przedmiotu zamówienia