Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy oraz fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy oraz fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga"

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie zał. 2
Oświadczenie zał. 3
Oświadczenie zał. 4
Oświadczenie zał. 5
Umowa- WZÓR