Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na : „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na : "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu, obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie zał. 2
Oświadczenie zał. 3
Oświadczenie zał. 4
Oświadczenie zał. 5
Umowa- WZÓR ŚMIECIARKA