Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”

1. SWZ
2. Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zał. Nr 1- Formularz ofertowy
2. Zał. Nr 2- Oświadczenie wykonawcy
3. Zał. Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy
4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
1. KRS
2. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
3. Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach
4. Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2018
5. Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2019
6. Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2020