Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m³ oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m³.”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do transportu kontenerów o poj. 34 m³ oraz fabrycznie nowej przyczepy przeznaczonej do transportu kontenerów o poj. 34 m³.”

1. Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy
3. Załacznik Nr 3- Oświdczenie o niepodleganiu wykluczeniu$
4. Załacznik Nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ_GK_Blazowa