Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ- ON (002)_WER Przetarg nieograniczony (002)
Załączniki Nr 1-4
Załącznik Nr 5 – Umowa- dostawa ON