Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:”Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:"Dostawa na potrzeby własne oleju napędowego dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o."

1. Informacja z otwarcia ofert
Zał Nr 6 do SIWZ- Oświadczenie o grupie kapitałowej