Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot., zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot., zamówienia publicznego pn.: "Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w celu ich zagospodarowania"

1. Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania