Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dot., zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w celu ich zagospodarowania"

Informacja z otwarcia ofert