Informacja z otwarcia ofert- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodzie 191212 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert- dot., zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodzie 191212 w celu ich zagospodarowania"

1. Informacja z otwarcia ofert