Informacja z otwarcia ofert dot., ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów”

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert dot., ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w system wagowy przeznaczony do wywozu odpadów z systemem załadowczym od tyłu obsługującym pojemniki od 110 do 1100 litrów"

Informacja z otwarcia ofert