Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postepowania przetargowego na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowej przyczepy do transportu kontenerów"

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej