Aktualności – stare

Zaproszenie do udziału w konkursie pn. „Zbieramy makulaturę – chroń środowisko”

„Podpisanie umowy „Dostawa odpadów do instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) w Rzeszowie w okresie rozruch”